Saturday, 29 March 2014 17:36

Đài Phát Thanh Tiên Lãng

Rate this item
(0 votes)

Thiết kế và xây dựng website Đài Phát Thanh Tiên Lãng

  • Gói dịch vụ: Thiết kế website tin tức
  • Lĩnh vực: Tin tức Online
  • Công nghệ: ASPX, MS SQL
  • Chuẩn: Web 2.0, W3C, ECMA
  • Các trình duyệt tương thích: IE 7, 8, 9, 10, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, Netscape Navigator
Read 10083 times Last modified on Monday, 16 June 2014 03:30