WEBHP JSCTên miềnBẢNG GIÁTên miền Quốc tế
Thursday, 06 February 2014 15:32

Tên miền Quốc tế

Rate this item
(0 votes)
Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì
***.com | .net Miễn phí 210.000 VNĐ
***.biz | .us Miễn phí 210.000 VNĐ
***.info | .org Miễn phí 220.000 VNĐ
***.co.uk | .de | .name Miễn phí 265.000 VNĐ
***.pw Miễn phí 323.000 VNĐ
***.asia | .pro | .tel Miễn phí 366.000 VNĐ
***.com.co | .in | .mobi | .net.co | .nom.co Miễn phí 452.000 VNĐ
***.bz | .me | .tv | .ws Miễn phí 666.000 VNĐ
***.cc Miễn phí 679.000 VNĐ
***.co Miễn phí 759.000 VNĐ
***.cn | .com.tw | .net.tw | .org.tw | .tw Miễn phí 968.000 VNĐ
 
 (Báo giá trên chưa bao gồm 10% VAT)
 • Tên miền ***.us ; ***.asia không cho phép ẩn thông tin whois
 • Tên miền ***.eu chỉ cho phép tự đông gia hạn domain trước ngày hết hạn 1 tháng. Vì vậy, Quý khách vui lòng gia hạn tên miền này trước ngày hết hạn 30 ngày để tránh domain bị lock và không gian hạn được. Domain này transfer không cần key và unlock.
 • Tên miền ***.pro là một tên miền cấp cao độc quyền dành cho các chuyên gia và các tổ chức chuyên nghiệp quốc tế. Tất cả các Registrant phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây mới có thể đăng ký một tên miền ***.pro:

  - Cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp
  - Được xác nhận của cơ quan cấp giấy chứng nhận của chính phủ hoặc chính phủ công nhận thực thể pháp lý thường xuyên xác minh tính chính xác của dữ liệu của nó.
  - Chấp hành tốt với các yêu cầu trên.

  Ngoài ra, Registrant sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin sau đây liên quan đến hội đủ điều kiện chuyên môn của mình:

  - Nhận dạng thương hiệu
  - Thông tin liên lạc chính xác
  - Thông tin nghề nghiệp cụ thể như số ID của các tổ chức chuyên nghiệp cung cấp

 • Tên miền ***.tel không cho phép thay đổi DNS. Sau khi đăng ký doman này, Quý khách vui gửi thông tin liên hệ tại Đây để yêu cầu kỹ thuật hướng dẫn các khởi tạo và quản trị tên miền này
 
Read 12883 times