WEBHP JSCTên miềnBẢNG GIÁTên miền Việt Nam
Thursday, 06 February 2014 15:32

Tên miền Việt Nam

Rate this item
(0 votes)
Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì
***.vn 350.000 VNĐ 480.000 VNĐ
***.com.vn 350.000 VNĐ 350.000 VNĐ
***.biz.vn | ***.net.vn 350.000 VNĐ 350.000 VNĐ
***.ac.vn | .edu.vn | .gov.vn | .health.vn
.info.vn | .int.vn | .pro.vn
Tên miền địa giới hành chính
200.000 VNĐ 200.000 VNĐ
***.name.vn 30.000 VNĐ 30.000 VNĐ
 
 (Tên miền Việt Nam thuộc mặt hàng không chịu thuế VAT)
 
  • Tên miền ***.gov.vn, chủ thể phải là Cơ quan có chức năng quản lý Nhà nước mới được phép đăng ký.
  • Tên miền địa giới hành chính là các tên miền dạng địa danh như: ***.haiphong.vn | ***.hanoi.vn | ***.haiduong.vn ...
Read 12745 times