Friday, 13 June 2014 03:54

Tập đoàn EG

Rate this item
(0 votes)

Thiết kế và xây dựng website eliteco của tập đoàn EG

  • Gói dịch vụ: Thiết kế website công ty
  • Lĩnh vực: Tin tức Online
  • Công nghệ: Joomla, My SQL
  • Chuẩn: Web 2.0, W3C, ECMA
  • Các trình duyệt tương thích: IE 7, 8, 9, 10, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, Netscape Navigator
Read 8602 times Last modified on Friday, 13 June 2014 04:02