Saturday, 29 March 2014 17:36

Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Rate this item
(0 votes)

Thiết kế và xây dựng website Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình 

  • Gói dịch vụ: Thiết kế website công ty
  • Lĩnh vực: Dầu khí
  • Công nghệ: ASPX, MS SQL
  • Chuẩn: Web 2.0, W3C, ECMA
  • Các trình duyệt tương thích: IE 7, 8, 9, 10, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, Netscape Navigator
Read 9913 times Last modified on Monday, 16 June 2014 03:25