Thứ bảy, 29 Tháng 3 2014 17:36

Đài Phát Thanh Tiên Lãng

Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)

Thiết kế và xây dựng website Đài Phát Thanh Tiên Lãng

  • Gói dịch vụ: Thiết kế website tin tức
  • Lĩnh vực: Tin tức Online
  • Công nghệ: ASPX, MS SQL
  • Chuẩn: Web 2.0, W3C, ECMA
  • Các trình duyệt tương thích: IE 7, 8, 9, 10, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, Netscape Navigator
Đọc 9881 lần Sửa đổi lần cuối Thứ hai, 16 Tháng 6 2014 03:30