Kiểm tra tên miền

Bước 1: Nhập tên miền (ít nhất 3 kí tự)


Bước 2: Chọn tên miền cần kiểm tra (không chọn sẽ kiểm tra toàn bộ)

 • Tên miền Việt Nam
 • Tên miền Quốc Tế
 • .com
 • .vn
 • .net
 • .com.vn
 • .org.vn
 • .net.vn
 • .info.vn
 • .gov.vn
 • .edu.vn
 • .biz.vn
 • .health.vn
 • .info
 • .co.uk
 • .asia
 • .pro
 • .mobi
 • .net.co
 • .me
 • .tv
 • .cc

Bước 3: Nhấn nút Kiểm Tra để tiến hành kiểm tra tên miền