Saturday, 29 March 2014 17:36

Shop KN Boutique

Rate this item
(0 votes)

Thiết kế và xây dựng website Shop Online KN Boutique

  • Gói dịch vụ: Thiết kế website shop online
  • Lĩnh vực: Bán hàng trực tuyến
  • Công nghệ: Joomla, My SQL
  • Chuẩn: Web 2.0, W3C, ECMA
  • Các trình duyệt tương thích: IE 7, 8, 9, 10, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, Netscape Navigator
Read 8245 times Last modified on Friday, 13 June 2014 03:35