Saturday, 29 March 2014 17:36

Khu nghỉ dưỡng Tam Giang Resort tại Huế

Rate this item
(0 votes)

Thiết kế và xây dựng website Khu nghỉ dưỡng Tam Giang Resort tại Huế

  • Gói dịch vụ: Thiết kế website khách sạn
  • Lĩnh vực: Kinh doanh khách sạn
  • Công nghệ: ASPX, MS SQL
  • Chuẩn: Web 2.0, W3C, ECMA
  • Các trình duyệt tương thích: IE 7, 8, 9, 10, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, Netscape Navigator
Read 7907 times Last modified on Monday, 16 June 2014 03:24